UTR-Eskadronen 02102      

Utryknings-Eskadronen het opprinnelig Mitraljøse-Eskadronen (startet faktisk som Snarøya HV-område) og var en del av HV-avsnitt 025 med Andreas Hauge som avsnittssjef i mange år. Til nærforsvar av Fornebu flyplass hadde man en HV-luftvernartilleribataljon og dette avsnittet. Mitraljøse-Eskadronen var deres tunge avdeling, med M-24 Chaffee lette stridsvogner og M3 White panserbiler fra andre verdenskrig. Fra dette var de å regne som HVs kavaleri, med sorte bereter og kavalerisnor.
Avdelingen heter i dag Utryknings-Eskadronen, og er en offensiv avdeling som er HV02s utrykningsstyrke.
De sorte beretene bæres fremdeles med stolthet, og vårt slagord er "Først med mest".


https://hv02.no/utresk//ressurs/aftenposten.jpg

Hvorfor er ikke dette på mil.no?

Heimevernet har foreløpig ikke tilrettelagt for at HV-områder kan lage sine egne hjemmesider eller håndtere e-post via mil.no-domenet. Dette nettstedet driftes av områdesjefer i HV-02. Nettstedet er i sin helhet ugradert.