Stor-Oslo stabsområde 02001

Vi bytter navn

På grunn av endringer i kommune- og fylkesstrukturen i 2020 endrer vi navn fra Oslo og Akershus stabsområde 02001 til Stor-Oslo stabsområde 02001. Men vi er fremdeles Stabsområdet.

Årets øvelse 2020

Årets øvelse blir sannsynligvis Øvelse Romerike. Mer informasjon blir lagt ut efterhvert.

E-post til Stabsområdet

Du kan sende e-post til Stabsområdet ved å benytte adressen funksjon@stabsomradet.hv02.no eller funksjon@02001.hv02.no. Vi har følgende funksjoner:

sjef
områdesjef
nk
nestkommanderende
adm
administrasjonsoffiser/-befal
pers
personelloffiser/-befal
es
etterretnings og sikkerhetsoffiser/-befal
sb
sambandsoffiser/-befal
ops
OPS fellespostkasse
sjsjt
sjefssersjant/områdesersjant
For søknader om utsettelser, permisjoner, overføring til sivilforsvaret og andre personellrelaterte saker, er det personelloffiser/-befal som er riktig adressat. Det opp til deg å vurdere om du ønsker å sende sensitiv personlig informasjon pr e-post. I likhet med tradisjonell postal forsendelse kan e-post utsettes for uønsket innsyn.

Hvorfor er ikke dette på mil.no?

Heimevernet har foreløpig ikke tilrettelagt for at HV-områder kan lage sine egne hjemmesider eller håndtere e-post via mil.no-domenet. Dette nettstedet driftes av områdesjefer i HV-02. Nettstedet er i sin helhet ugradert.