Sogn HV-område 02218

E-post til Sogn HV-område

Du kan sende e-post til staben ved å benytte adressen funksjon@02218.hv02.no eller funksjon@sogn.hv02.no. Vi har følgende funksjoner:

sjef
områdesjef
nk
nestkommanderende
sb
sambandsoffiser/-befal
adm
administrasjonsoffiser/-befal
es
etterretnings og sikkerhetsoffiser/-befal
pers
personelloffiser/-befal
lo
liasonoffiser
ops
operasjonsoffiser
sjsjt
sjefssersjant/områdesersjant
For søknader om utsettelser, permisjoner, overføring til sivilforsvaret og andre personellrelaterte saker, er det personelloffiser/-befal som er riktig adressat.

Hvorfor er ikke dette på mil.no?

Heimevernet har foreløpig ikke tilrettelagt for at HV-områder kan lage sine egne hjemmesider eller håndtere e-post via mil.no-domenet. Dette nettstedet driftes av områdesjefer i HV-02. Nettstedet er i sin helhet ugradert.