Oslo og Akershus MP-område 02003

E-post til MP-området

Du kan sende e-post til MP-området ved å benytte adressen funksjon@mp.hv02.no. Vi har følgende funksjoner:

sjef
områdesjef
nk
nestkommanderende
adm
administrasjonsoffiser/-befal
pers
personelloffiser/-befal
es
etterretnings og sikkerhetsoffiser/-befal
san
sanitetsoffiser/-befal
ef
etterforsker
ops
operasjonsoffiser/operasjonsrom
sjsjt
sjefssersjant/områdesersjant
For søknader om utsettelser, permisjoner, overføring til sivilforsvaret og andre personellrelaterte saker, er det personelloffiser/-befal som er riktig adressat. Det opp til deg å vurdere om du ønsker å sende sensitiv personlig informasjon pr e-post. I likhet med tradisjonell postal forsendelse kan e-post utsettes for uønsket innsyn.

Hvorfor er ikke dette på mil.no?

Heimevernet har foreløpig ikke tilrettelagt for at HV-områder kan lage sine egne hjemmesider eller håndtere e-post via mil.no-domenet. Dette nettstedet driftes av områdesjefer i HV-02. Nettstedet er i sin helhet ugradert.