HV-02s områder

E-post til områdene

Du kan sende e-post til områdene ved å benytte adressen funksjon@områdenavn.hv02.no. Vi har generelt følgende funksjoner. Noen områder kan ha andre funksjoner.

sjef
områdesjef
nk
nestkommanderende
ops
operasjonsoffiser/-befal
adm
administrasjonsoffiser/-befal
pers
personelloffiser/-befal
es
etterretnings og sikkerhetsoffiser/-befal
sb
sambandsoffiser/-befal
lo
liasonoffiser
sjsjt
sjefssersjant/områdesersjant
For de fleste områdene kan du også benytte områdenr i stedet for områdenavn. Eksempel:

OmrådenavnOmrådenrE-postHjemmeside
Stabsområdet02001@stabsomradet.hv02.nostabsomradet.hv02.no
Sambandsområdet02002@sambandsomradet.hv02.nosambandsomradet.hv02.no
MP-området02003@mp.hv02.nomp.hv02.no
HV-02 Musikkorps02004@hvmusikken.hv02.nohvmusikken.hv02.no
UTR-eskadronen02102@utresk.hv02.noutresk.hv02.no
Østmarka HV-område02103@ostmarka.hv02.noostmarka.hv02.no
Eidsvoll og Hurdal HV-område02201@eidsvoll-hurdal.hv02.noeidsvoll-hurdal.hv02.no
Ullensaker HV-område02202@ullensaker.hv02.noullensaker.hv02.no
Gjerdrum og Nannestad HV-område02203@gjerdrum-nannestad.hv02.nogjerdrum-nannestad.hv02.no
Lørenskog og Rælingen HV-område02204@lorenskog-ralingen.hv02.nolorenskog-ralingen.hv02.no
Nes HV-område02205@nes.hv02.nones.hv02.no
Gardermoen HV-område02206@gardermoen.hv02.nogardermoen.hv02.no
Garderfjell HV-område02207@garderfjell.hv02.nogarderfjell.hv02.no
Nittedal og Lunner HV-område02208@nittedal-lunner.hv02.nonittedal-lunner.hv02.no
Lillestrom og Kjeller HV-område02209@lillestrom-kjeller.hv02.nolillestrom-kjeller.hv02.no
Asker HV-område02210@asker.hv02.noasker.hv02.no
Vestby og Ås HV-område02211@vestby-as.hv02.novestby-as.hv02.no
Nesodden og Frogn HV-område02212@nesodden-frogn.hv02.nonesodden-frogn.hv02.no
Ljabru HV-område02213@ljabru.hv02.noljabru.hv02.no
Groruddalen HV-område02214@groruddalen.hv02.nogroruddalen.hv02.no
Bærum HV-område02215@barum.hv02.nobarum.hv02.no
Sentrum HV-område02216@sentrum.hv02.nosentrum.hv02.no
Grønland HV-område02217@gronland.hv02.nogronland.hv02.no
Sogn HV-område02218@sogn.hv02.nosogn.hv02.no
Nordre Follo og Enebakk HV-område02219@follo.hv02.nofollo.hv02.no

HV-02

Skal du snakke med distriktet? Da finner du kontaktinformasjon her https://forsvaret.no/hv/org/distr/02.

Hvorfor er ikke dette på mil.no?

Heimevernet har foreløpig ikke tilrettelagt for at HV-områder kan lage sine egne hjemmesider eller håndtere e-post via mil.no-domenet. Dette nettstedet driftes av områdesjefer i HV-02. Nettstedet er i sin helhet ugradert.